Cổ phiếu OTC – Co phieu otc

.Cổ phiếu OTC là gì ?

 

OTC (Over the counter) là một loại cổ phiếu đã được phát hành tại các trung tâm giao dịch chứng khoán nhưng chưa niêm yết giá hay nói cách khác, giá cả của cổ phiếu OTC không nhất thiết phải công bố rộng rãi cho công chúng.

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.